1. تمامی سفارش ها طی 10 دقیقه تا 72 ساعت کاری در فاکتور شما در بخش رهگیری سفارش ارسال خواهد شد.
  2. برای ارتباط با فروشگاه از صفحه ارتباط با ما و در ساعت کاری یعنی از 10:00 تا 17:00 روزهای غیرتعطیل استفاده کنید.
  3. خرید تحت عنوان واسطه ممنوع می باشد مگر برای همکاران گرامی که لازم است قبل از خرید، با پشتیبانی هماهنگ کنند.
  4. کاربران زیر 18 سال تنها با نظارت و تایید خانواده یا سرپرست خود امکان استفاده از فروشگاه را خواهند داشت.
  5. هر کاربر تنها اجازه استفاده از یک شناسه کاربری که با اطلاعات صحیح و دقیق تکمیل شده را خواهد داشت.